Archeologický skanzen Modrá

Skanzen stojí v místě původního velkomoravského osídlení, několik kilometrů od Uherského Hradiště. Jednotlivé stavby, představující ideální podobu slovanského opevněného sídliště z 9. století, vznikly na podkladě konkrétních nálezů. Najdete tu například opevnění se vstupní branou a strážními věžemi, hospodářský areál, reprezentační sídlo dávného velkomoravského velmože i kostel, repliku někdejšího chrámu sv. Jana v Modré. Okruh skanzenem uzavírá řemeslnický areál a informační centrum s bohatou nabídkou tradičních výrobků.

Kategorie: Skanzeny a lidové stavby

Hora svatého Klimenta

Hora svatého Klimenta je jedním z duchovních míst, hluboce spjatých s historií Moravy. První písemné zprávy o této hoře, ukryté v tichu rozlehlých Chřibských lesů, pocházejí teprve až ze 14. století. Podle svědectví historických pramenů byla tato Hora dána před dávnými staletími králem Rastislavem svatému Konstantinu, Metodějovi a jejich žákům k rozjímavému životu. Ti zde nalezli místo ke kontemplaci, modlitbu i práci.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Hrad Buchlov

Jeden z nejstarších a nejmohutnějších královských hradů na jižní Moravě je typickou dominantou Chřibů a patří k nejvýznamnějším památkám české rané gotiky. Posledními držiteli Buchlova se v roce 1800 stala hraběcí rodina Berchtoldů, kteří sem umístili cenné sběratelské předměty ze svých cest po světě. Jejich zásluhou vzniklo v prostorách hradu muzeum, přístupné již od poloviny 19. století, které návštěvníci mohou obdivovat dodnes.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Hrad Malenovice

Moravský markrabě Jan Jindřich vystavěl tento hrad ve 14. století. Při dalších úpravách byl rozšířen o obytné budovy. V letech 1804 - 1945 patřil Šternberkům.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Hvězdárna Uherský Brod

Od konce roku 1953 působil v Uherském Brodě poměrně aktivní astronomický kroužek amatérských astronomů, kterým postupně přestaly stačit schůzky v propůjčených prostorách muzea, základní školy, střediska Geodézie a podobných institucí. Mezi členy kroužku tak začala krystalizovat myšlenka stavby vlastního zařízení – pozorovacího domku s odsuvnou střechou, někde na severním okraji města.

Kategorie: Hvězdárny a planetária

Hvězdárna Valašské Meziříčí

V roce 2002 získala označení Valašská královská observatoř. Pro veřejnost byla otevřena v roce 1955 a vyvíjí rozsáhlou popularizační činnost a pozorování Slunce.

Kategorie: Hvězdárny a planetária

Hvězdárna Vsetín

Jako poměrně malé zařízení může Hvězdárna Vsetín nabídnou návštěvníkům mnohem neformálnější přístup k popularizaci astronomie, než je obvyklý u velkých organizací tohoto typu. V letech 1950 až 2005 navštívilo hvězdárnu přibližně 470 000 návštěvníků.

Kategorie: Hvězdárny a planetária

Hvězdárna Zlín

Nová Zlínská hvězdárna nahradila starou hvězdárnu, která byla zbourána kvůli velké rekonstrukci Gymnázia Zlín, na jehož pozemku se nacházela. Její stavba trvala 3 roky a jejím vlastníkem je město Zlín. Od začátku roku 2004 hvězdárnu provozuje ZAS (Zlínská astronomická společnost) a opět veřejnosti nabízí své služby (zejména popularizaci astronomie).

Kategorie: Hvězdárny a planetária

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a cisterciácký kláš

Jedno z nejvýznamějších poutních míst České republiky je úzce spojeno s cyrilometodějsou tradicí; právě tady měl s největší pravděpodobností své sídlo první velkomoravský arcibiskup sv. Metoděj, V roce 1205 zde vznikl první cisterciácký klášter na Moravě. Součástí poutního areálu jsou vedle 100 metrů dlouhé pětilodní baziliky, kdysi prý největšího chrámu v zemi, rovněž podzemní katakomby a lapidárium se základy někdejší svatyně. velehradské bazilice udělil papež Jan pavel II. roku 1985 Zlatou růži, vzácný dar, jímž se pyšní jen francouzské Lourdy, mexické Guadalupe a polská Čenstochová.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Muzeum Bojkovska

Návštěvníci se mohou těšit na expozice věnované nejstarším dějinám Bojkovska, cechům a řemeslům, soudnictví v Bojkovicích, lidovému domu s hospodářstvím a sakrální tématice. Každý tématický okruh má své lákadlo i neopakovatelnou atmosféru. V expozicích věnovaným řemeslům se může návštěvník setkat například s vybavením soukenické dílny z 18. století, s ukázkami práce kovářů a zámečníků či s cechovními postavníky. Nechybí ani tradiční téma muzea - expozice věnovaná zvěrokleštičství či úplná novinka v podobě předmětů připomínající činnost Bajerovy sodovkárny.

Kategorie: Muzea a technické památky

Obuvnické muzeum ve Zlíně

Stálá expozice představuje historii i současnost obouvání, vývoj výroby obuvi a dějiny ševcovského řemesla. Unikátní je kolekce obouvání cizích národů, která představuje různé typy obuvi ze všech kontinentů světa.Nejrozsáhlejší a nejucelenější kolekcí je soubor obuvi z produkce Baťa, který sleduje vývoj výroby od vzniku továrny v roce 1894.

Kategorie: Muzea a technické památky

Pouť k Panně Marii

Dávná pověst o založení Uherského Brodu mluví o zemance z Velenova, která prosila Pannu Marii, aby se nad ní smilovala a dala jí syna. Byla vyslyšena a na přání Panny Marie zjevivší se jí ve snu dala postavit kapličku na místě označeném kvetoucí růží na sněhu. Lidé ke kapličce přicházeli se svými prosbami; později sám uherský král Ondřej I. - také prosebník - nechal zde místo kapličky postavit kostel a do něj umístit obraz Panny Marie, dar byzantského císaře, namalovaný prý evangelistou Lukášem. Tolik legendy, které mají vztah k místu nynějšího klášterního kostela Panny Marie Nanebevzaté.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

celkem 34 záznamů na 3 stránkách.

1 2 3
česky english

Všeobecné obchodní podmínky | Kontaktní údaje | Možnosti zápisu | Kariéra

Copyright © 2007 - 2012 Inform service cz s.r.o., Realizace EKdesign.cz, Redakční systém Merlin CMS
sac hermes constance pas cher chine