Botanická zahrada Tábor

Botanická zahrada se skládá z několika částí. Nejvýznamnější částí botanické zahrady byl hospodářský systém, který se nachází v horní části botanické zahrady. Členění rostlin zde neodpovídá klasickému třídění podle čeledí, ale podle hospodářského významu. Největší část botanické zahrady zaujímá arboretum. Zde jsou zastoupeny keře a stromy jak domácí, tak i introdukované.

Kategorie: Zoo a botanické zahrady

Buškův hamr u Trhových Svin

Funkční, vodou poháněná kovárna z 18. století se včetně obytných a hospodářských budov dochovala téměř v původní podobě. Technická část hamru zahrnuje buchar, výhně s dmychadly a brus. Veškeré zařízení pohání tři mohutná dřevěná vodní kola, umístěná pod náhonem s přepadovou vodní kaskádou. Uvnitř si můžete prohlédnout pestrý sortiment nářadí, které se na Buškově hamru kdysi vyrábělo.

Kategorie: Skanzeny a lidové stavby

Chýnovská jeskyně

Jeskyně poblíž Tábora byla objevena roku 1863 při práci v lomu a už v roce 1868 se stala první turisticky zpřístupněnou jeskyní na území České republiky. Jeskynní systém vznikl v pestrém souvrství, kde bílé, žluté a hnědé mramory střídají tmavé vrstvy amfibolitů.

Kategorie: Jeskyně

Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě

Cisterciácký klášter, který roku 1259 založil Petr Vok z Rožmberka, patří k nejkrásnějším a také nejlépe zachovaným klášterům České republiky; areál se dochoval téměř v původním stavu. Klášter je od roku 1991 opět majetkem řádu cisterciáků, v rámci prohlídek je přístupný klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie s gotickým a barokním inventářem, kapitulní síň, obrazárna s kolekcí cenných gotických uměleckých děl a klášterní knihovna, která obsahuje zhruba 70 000 svazků a představuje třetí největší knihovnu v České republice.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Denní i noční vyhlídková plavba Českým Krumlovem

Denní i noční vyhlídková plavba Českým Krumlovem na raftu se zkušeným průvodcem, Vás zavede k počátkům historie českého státu. V klidných částech plavby přiblíží její důležité momenty do roku 1620. Za příznivého počasí sjedete všechny jezy až k místnímu pivovaru. Za bezpečnost plavby vždy zodpovídá instruktor.

Kategorie: Vyhlídková plavba

Grafitový důl v Českém Krumlově

V okolí českého Krumlova se v minulosti těžilo nejen tradiční stříbro a zlato, ale také tuha. V jednom z grafitových dolů je pro návštěvníky připraven téměř 2 km dlouhý prohlídkový okruh v hloubce 70 m pod povrchem, část trasy se projíždí důlním vláčkem. Důl je přístupný pro děti od šesti let, prohlídka trvá 80 minut a v její ceně je zahrnuto zapůjčení oděvu, obuvi a ochranných pomůcek.

Kategorie: Doly a podzemí

Hasičské muzeum v Bechyni

Nejstarší hasičské muzeum v České republice je umístěno v budově městského muzea. Expozici tvoří ruční čtyřkolové i dvojkolové stříkačky, žebříky, džberovky, historické hasičské armatury, odznaky, uniformy, přilby a dobové dokumenty. Najdete tu ovšem také zajímavé exponáty staré tři sta i čtyři sta let - ručně šité plátěné koše, kožené hadice z volské kůže i historicky první vodní dělo.

Kategorie: Muzea a technické památky

hrad Český Krumlov

Gotický hrad a renesanční zámek, druhý největší hradní komplex České republiky, se vypíná na skalnatém ostrohu nad Vltavou. Mezi nejznámější a nejhezčí části hradu patří vedle historických interiérů zahrada s Plášťovým mostem, mohutná věž s renesanční helmicí a vyhlídkovým ochozem, Eggenberský sál se zlatým kočárem pozoruhodný maškarní sál nebo unikátní zámecké divadlo, jediné barodní divadlo v Evropě dochované v původním stavu včetně dekorací a kostýmů. Hrad a zámek je spolu s městem zařazený do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

hrad Landštejn

Mohutná pomezní pevnost, která kdysi střežila neklidné česko-rakouské hranice a zemskou stezku do Vitorazska, je od románských obranných věží až po barokní dělostřelecké bašty jednou z nejzachovalejších ukázek středověkého fortifikačního systému. Ve vstupní bráně je instalována výstava nejzajímavějších archeologických nálezů, z vrcholku hlavní obranné věže se otvírá působivý výhled na okolní krajinu.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

hrad Nové Hrady

Nové Hrady sloužily jako strážní hrad na obchodní stezce do Rakouska. Systém opevnění zahrnuje okružní příkop. Po poškození husity a požáru rekonstruován Vilémem z Rožmberka. Poté znovu několikrát poničen a opravován dalšími majiteli.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

hrad Rožmberk nad Vltavou

Starobylé sídlo rodu Rožmberků na dlouhém ostrohu nad řekou Vltavou bylo založeno v polovině 13. století. Prohlídka představuje procházku sedmi staletími pod dohledem dávných obyvatel hradu, Rožmberků, Buquoyů a jejich současníků, kteří na návštěvníky shlížejí z dobových portrétů. Zájemci se mohou vypravit i na prohlídku katovny s muzeem hrdelního soudnictví, kde si mohou důkladně osahat a vyzkoušet lecjaké dobové nástroje.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

hrad Zvíkov

Poloha vysoko na skále s jedinou přístupovou cestou po padacím mostě odedávna zajišťovala gotickému královskému hradu dobrou obranyschopnost. Dnes paty Zvíkova omývají vody Orlické přehrady, přesto představuje jednu z nejlépe dochovaných ukázek královského hradu doby posledních Přemyslovců. Půvabné nádvoří s ambity a arkádami doplňují náznakově instalované interiéry, přístupná je i vyhlídková věž, středověké sklepení a kaple sv. Václava s nástěnnými malbami z konce 15. století, která patří k nejkrásnějším raně gotickým interiérům České republiky.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

celkem 59 záznamů na 5 stránkách.

1 2 3 4 5
česky english

Všeobecné obchodní podmínky | Kontaktní údaje | Možnosti zápisu | Kariéra

Copyright © 2007 - 2012 Inform service cz s.r.o., Realizace EKdesign.cz, Redakční systém Merlin CMS
sac hermes constance pas cher chine