Arboretum Bílá Lhota

Park v Bílé Lhotě byl založen pravděpodobně kolem roku 1700 při renovaci zdejšího zámečku. Nepodařilo se zjistit původní uspořádání a sortiment dřevin, lze však předpokládat, že tu byly vysázeny jen domácí dřeviny (duby, buky, lípy, smrky). Některé z těchto původních stromů rostou v parku doposud.

Kategorie: Zoo a botanické zahrady

Botanická zahrada a rozárium Olomouc

První botanická zahrada v olomouckých parcích byla založena už v roce 1902, a to na území Smetanových sadů (dnes Botanická zahrada Univerzity Palackého). Sbírky obsahují jehličnaté a listnaté dřeviny, cca 1000 druhů a odrůd tulipánů, sbírku kosatců, pivoněk a jiřinek, rozárium a skleníkové sbírky (palmy, sukulenty, orchideje aj.)

Kategorie: Zoo a botanické zahrady

Cholina - Pouť k Panně Marii Cholinské

Kdy byla v Cholině zřízena fara nelze zjistit, v roce 1320 byla v držení otců premonstrátského kláštera na Hradisku u Olomouce. Původně gotický chrám zasvěcený sv. Anně sestával z oddělené české a německé části. Renesančně přestavěn v r. 1605, v době třicetileté války zpustošen švédskými vojsky (r. 1643), v r. 1661 skromně opraven. Do dnešní vznosné novogotické podoby se štíhlou věží uveden v druhé polovině minulého stol., znovu vysvěcen 1867.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Chrám Navštívení Panny Marie a premonstrátský kláš

Jedno z nejznámějších a nejnavštěvovanějších potních míst České republiky, zdaleka viditelné z širokých rovin hané, vybudovali premonstráti z kláštera na Hradisku. Chrám Navštívení Panny Marie, kolem něhož později vznikl celý poutní areál, má nezvyklou orientaci. Jeho průčelí je pootočeno k mateřskému klášteru, takže kněz, který od oltáře žehnal věřícím, díky tomu prý při otevřených dveřích žehnal i klášteru. Křížová cesta se stromořadím, která oba objekty spojuje, je příkladem působivé barokní krajinné expozice. Po roce 1989 se sem vrátili premonstráti a navrátili místu jeho poutní význam.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Dóm sv. Václava v Olomouci

Katedrála sv. Václava je nejvýznamnějším chrámem, který byl v městě vystaven. Nejen proto, že po celou dobu své existence byla kostelem biskupským a později arcibiskupským. Byla totiž skutečně také místem, kde se odehrávaly dějinné události důležité nejen pro město, ale také události svým významem daleko překračující hranice Moravy – například když zde roku 1469 část českých a moravských pánů a zástupců měst prohlásila uherského krále Matyáše Korvína za krále českého. Dómské věže patří neodmyslitelně k panoramatu města. Jižní věž, vysoká přesně 100,65 m, je dokonce nejvyšší kostelní věží na Moravě.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Hanácký skanzen Příkazy

Jádrem etnografického muzea pod širým nebem je Kameníčkův grunt, kolem něhož jsou čtyři špaletové stodoly - podsadité budovy s vjezdem ve štítových stěnách. Na 200 let starém gruntě je expozice bydlení, zvláštní část je věnována praní a žehlení a sbírce dětských hraček. Ve stodolách jsou umístěné zemědělské stoje a nářadí používané při polních pracích, například mlátičky a motory na jejich pohon, ale i nástroje z nejrůznějších řemeslnických dílen. Skanzen doplňuje originální hanácká hospoda.

Kategorie: Skanzeny a lidové stavby

Hrad Bouzov

Pohádkový hrad Bouzov patřil téměř do konce 15. století pánům z Kunštátu. Z tohoto rodu pocházel český král Jiří z Poděbrad, který se údajně narodil právě na Bouzově. Na konci 17. století se hrad stal majetkem řádu německých rytířů, kteří zde působili až do roku 1939. Dnešní romantickou podobu Bouzov získal během rozsáhlé přestavby v letech 1896-1902, kdy byl upraven ve stylu německé pozdní gotiky. Dominantou hradu je 58 m vysoká hradní hláska, reprezentační interiéry jsou vybaveny hodnotným historickým mobiliářem, starými řadovými památkami a ukázkami uměleckých řemesel.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Hrad Helfštýn

Původní nevelký hrádek loupeživého rytíře Friduše z Linavy z počátku 14. stol. získali páni z Kravař, kteří přistavěli nové podhradí a posílili opevnění. Helfštýn byl několikrát marně obléhán Dány a Švédy. Přesto bylo roku 1656 rozhodnuto o jeho zboření. V 18. stol. je hrad definitivně opuštěn. Dnes je po částech rekonstruován.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Hrad Šternberk

Nejstarší dochované části hradu pochází ze 13. století. Za husitských válek byl hrad obsazen husitskou posádkou. Roku 1693 koupil šternberské panství Jan Adam Lichtenštejn a v držení jeho rodu zůstal hrad až do r. 1945. Součástí expozice je unikátní soubor renesančních kachlových kamen a kožených tapet.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Hradní a zámecké muzeum Úsov

Gotický hrad ze 13. století a barokní zámek ze století 17. patří do společného areálu. Od počátku 20. století bylo v zámku umístěno lovecké a lesnické muzeum.

Kategorie: Muzea a technické památky

Hvězdárna Olomouc

Hvězdárna v olomoucké místní části Lošov nabízí pro veřejnost pozorování noční oblohy pomocí dalekohledů doprovázené výkladem. Návštěvu doporučujeme rozdělit na dvakrát.

Kategorie: Hvězdárny a planetária

Hvězdárna Přerov

Historie Amatérské astronomie v Přerově má mnohaletou minulost. Bylo v ní dosaženo některých pozoruhodných výsledků a autoři některých prací a kolektivy dosáhli vysokého ocenění i na mezinárodní úrovni. Před rokem 1934 se astronomií zabývalo několik občanů. Nejvýraznější osobností tohoto období a přerovské astronomie vůbec byl Doc. RNDr. Josef Široký (1893-1968).

Kategorie: Hvězdárny a planetária

celkem 37 záznamů na 4 stránkách.

1 2 3 4
česky english

Všeobecné obchodní podmínky | Kontaktní údaje | Možnosti zápisu | Kariéra

Copyright © 2007 - 2012 Inform service cz s.r.o., Realizace EKdesign.cz, Redakční systém Merlin CMS
sac hermes constance pas cher chine