Arboretum Nový Dvůr

Základem arboreta je dnes bohatá sbírka cizokrajných i domácích dřevin, subtropických a tropických rostlin a dalších zástupců vegetace všech kontinentů. Z počtu necelých 400 druhů, odrůd a forem dřevin na ploše 1,5 ha původní sbírky zámeckého parku převzali dendrologové a zahradníci v roce 1958 do správy necelou polovinu tohoto druhového bohatství, které se dochovalo.

Kategorie: Zoo a botanické zahrady

Dřevěný větrný mlýn Hlavnice

Mlýn je doložen k roku 1879. Střecha kryta šindelem, mlýn pobit rovněž šindelovou krytinou. Větrné lopaty, mlecí složení a převodové ústrojí opraveny, mlýnice nefunkční, postavena na betonových opěrách (nelze ji nastavit ve směru větru). Mlýn je vybaven veškerým mlynářským náčiním.

Kategorie: Skanzeny a lidové stavby

Dřevěný větrný mlýn Litultovice

Prkny šalovaná mlýnice s valbovou střechou a krytou šalandou má úplné mlýnské vybavení s větrnými lopatami, hřídelem, převody a mlecím složením. Opraven jako technická památka.

Kategorie: Skanzeny a lidové stavby

Hrabyně - Pouť k Matce Boží Hrabyňské

Ke vzniku poutního místa se váží dvě pověsti. Dle první byl obraz Panny Marie v době válek ukryt neznámým cizincem v hustém hloží na místě dnešního kostela. Ten se patrně pro nemoc či úmrtí nemohl pro obraz vrátit. Později byl obraz objeven pasákem vepřů, který zde hledal zaběhlé stádo. Druhá pověst vypráví o sedlákovi, který přijel do míst dnešního kostela s vozem naloženým dřevem, nemohl však vyjet nahoru. Aby koním ulehčil, shodil synka spícího na voze tak nešťastně, že ho zabil. Pod dojmem hrůzného činu vykonal kající cestu do Říma, kde požádal papeže o rozhřešení. Papež mu ho udělil a současně mu dal obraz Panny Marie, aby na místě, kde zabil svoje dítě, postavil kapli a do ní zavěsil obraz.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Slezské zemské muzeum

Specializované muzeum dokumentující minulost i současnost Slezska.

Kategorie: Muzea a technické památky

Větrný mlýn Horní Životice

Větrný mlýn byl postaven v roce 1840. Od té doby se jeho větrné kolo točilo více jak sto let až do roku 1945, kdy mlel naposled.

Kategorie: Skanzeny a lidové stavby

Zámek Hradec nad Moravicí

Zámek, původně královský přemyslovský hrad, přestavěn renesančně a barokně, upraven empírově. Přístavba novogotického tzv. Červeného zámku spolu se vstupní branou a Bílou věží je z 19. století. V 1. třetině 19. století založen také 60-ti hektarový přírodně-krajinářský park.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Zámek Kravaře

Zámek byl vystavěn na místě původní tvrze pánů z Kravař. V roce 1920 zámek koupil stát a zřídil tu dívčí školu. Po požáru v r. 1937 byl opraven a byla zde zřízena vojenská expozice. Dnes zámek patří městu a slouží jako oddychové centrum.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Zámek Raduň

Středověká tvrz byla v průběhu 16. století za Tvorkovských z Kravař přestavována na renesanční zámek. Časem zchátralý objekt byl na popud Jana Larisch-Mönnicha v letech 1816-1822 celkově upravován; projekt empírové adaptace vypracoval Johann Anton Englisch. V období 1832-1947 drželi panství Blücherové z Wahlstattu, kteří postupně přistavěli úřednický dům, oranžérii, ovčín a patrovou hradební zeď.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty
česky english

Všeobecné obchodní podmínky | Kontaktní údaje | Možnosti zápisu | Kariéra

Copyright © 2007 - 2012 Inform service cz s.r.o., Realizace EKdesign.cz, Redakční systém Merlin CMS