Andělská hora

Andělská hora (dnešní Anenský vrch) byla ode dávna oblíbeným místem nedělního setkávání zejména mládeže z farnosti a jejího okolí. Původní dřevěná poutní kaple na návrší pod Anenským vrchem (861 m n. m.) byla postavena v r. 1696. Pro zvyšující se počet poutníků byl v létech 1767 - 1770 vystavěn velký a důstojný chrám z kamene. Od té doby se stalo toto poutní místo památným místem Slezska.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Arboretum Nový Dvůr

Základem arboreta je dnes bohatá sbírka cizokrajných i domácích dřevin, subtropických a tropických rostlin a dalších zástupců vegetace všech kontinentů. Z počtu necelých 400 druhů, odrůd a forem dřevin na ploše 1,5 ha původní sbírky zámeckého parku převzali dendrologové a zahradníci v roce 1958 do správy necelou polovinu tohoto druhového bohatství, které se dochovalo.

Kategorie: Zoo a botanické zahrady

Botanická zahrada Karviná

Ukázky jezírek, vodopádů, skalek, suchých zídek, čínská zahrada.

Kategorie: Zoo a botanické zahrady

Cvilín - Pouť k Panně Marii Sedmibolestné

Dávná historie poutního místa je opředena pověstmi sahající až do doby vlády Přemysla Otakara II. (1253-1278), kdy zde měla být uctívána soška (obraz?) Sedmibolestné Panny Marie. V první polovině 13. stol. je do našich zemí uveden františkánský řád minoritů, který v r. 1273 přichází i do Krnova, do jehož historie se nesmazatelně zapsal. Zakladatelem poutního místa Cvilín je člen minoritského řádu P. Kornelius Ottweiler, který inicioval zřízení dřevěné kaple sv. Kříže a Bolestné Panny Marie v r. 1684. Obraz Piety na dřevě, který je dodnes v chrámu uctíván, namaloval krnovský měštan Bedřich Tauber.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Dívčí hrad

Opevněné sídlo (hrad Maidelberg) vystavěli leníci olomouckého biskupa Bruna a připomíná se již roku 1267. Stál na místě nynějšího zámku, na mírném návrší nad říčkou Osoblahou. Podobně jako mnohá jiná hradní sídla byl za česko-uherských válek také Dívčí hrad, na němž byla posádka Jiřího z Poděbrad, v r. 1474 obležen vojsky Matyáše Korvína a po krátké době dobyt a pobořen. V r. 1571 byl hrad ještě pustý, avšak hned v následujících letech byla zahájena jeho přestavba na zámek, neboť již v r. 1580 bylo panské sídlo obydleno. Stavbu zřejmě započal po roce 1573 Hynek Bruntálský z Vrbna, ale hlavní stavební práce probíhaly v 1. 1591-1593. Tehdy získal zámek jednotný renesanční ráz a ani pozdější úpravy, zvláště v 19. století, nezměnily jeho stavební a funkční podstatu, ale navazují organicky na původní stavbu.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Dřevěný větrný mlýn Bílovec

Dřevěný větrný mlýn /tzv. sloupový, beraní, německý/, 300 m sv. od místní části Stará Ves. Založen kolem roku 1736. Větrný mlýn s českým mlýnským složením, sedlovou střechou s polovalbou, stěna na straně větrných lopat a střecha kryty šindelem. Mlýn byl opraven v roce 1960.

Kategorie: Skanzeny a lidové stavby

Dřevěný větrný mlýn Hlavnice

Mlýn je doložen k roku 1879. Střecha kryta šindelem, mlýn pobit rovněž šindelovou krytinou. Větrné lopaty, mlecí složení a převodové ústrojí opraveny, mlýnice nefunkční, postavena na betonových opěrách (nelze ji nastavit ve směru větru). Mlýn je vybaven veškerým mlynářským náčiním.

Kategorie: Skanzeny a lidové stavby

Dřevěný větrný mlýn Kletné

Větrný mlýn stál těsně za obcí. Roku 1875 byl v provozu. Obec žádala roku 1803 o povolení stavby větřáku pro Matese Bergera, ale nevíme, s jakým výsledkem.

Kategorie: Skanzeny a lidové stavby

Dřevěný větrný mlýn Litultovice

Prkny šalovaná mlýnice s valbovou střechou a krytou šalandou má úplné mlýnské vybavení s větrnými lopatami, hřídelem, převody a mlecím složením. Opraven jako technická památka.

Kategorie: Skanzeny a lidové stavby

Důl Michal v Ostravě

Autenticky dochovaný důlní areál je nejen technikou památkou Ostravsko-Karvinského revíru, ale také jedinou ostravskou Národní kulturní památkou. Návštěvnická trasa zahrnuje řetízkové šatny, koupelny, cechovnu, dispečink a především strojovnu s původním strojním zařízením, které fungovalo až do roku 1993, kdy byl ukončen těžní provoz. Expozici její autoři pojali jako poslední pracovní den, kde budete mít pocit, že horníci odtud odešli jen chvilku před vámi. Kromě toho se v areálu konají krátkodobé příležitostné výstavy a kulturní akce.

Kategorie: Doly a podzemí

Frýdek - Poutě k Panně Marii Frýdecké

Na místě poutního chrámu stála už v roce 1706 dřevěná kaple nad kamennou sochou P. Marie. Byla vytesána frýdeckým řemeslníkem a z podnětu hraběte Františka Eusebia z Oppersdorfu (1651-91), tehdejšího majitele frýdeckého panství, umístěna na kopci naproti zámku. I v tehdejších úředních zprávách se píše o tom, že v předvečer mariánských svátků ozařovala sochu neobvyklá jasnost. Lidé zde prosili o pomoc a nacházeli ji. Počet poutníků rostl, zvláště, když se začala po okolí šířit známost o milostech a zázracích u sochy P. Marie. Frýdek se stal známým a vyhledávaným poutním místem. Pod chrámem se nachází krypta - v ní jsou výjevy z historie a jsou zde pohřbeni poutníci z Tovačova, kteří se v roce 1713 utopili v rozvodněné Ostravici.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Hasičské muzeum

Budova Hasičského muzea byla postavena obcí v roce 1905. A již z počátku sloužila hasičům. Až do roku 1919 zde bylo v prvním nadzemním podlaží sídlo německého dobrovolného sboru hasičů, zatím co v druhém podlaží byla umístěna Přívozská spořitelna.

Kategorie: Muzea a technické památky

celkem 49 záznamů na 5 stránkách.

1 2 3 4 5
česky english

Všeobecné obchodní podmínky | Kontaktní údaje | Možnosti zápisu | Kariéra

Copyright © 2007 - 2012 Inform service cz s.r.o., Realizace EKdesign.cz, Redakční systém Merlin CMS
sac hermes constance pas cher chine