Zámek Frýdek

Hrad postavil v polovině 14. století těšínští Piastovci jako pohraniční pevnost. Jeho jádrem byla hranolová věž s průjezdem a k ní přiléhající palác. Obklopen hradbou s okrouhlými baštami. Na sklonku 16. století za Bruntálských z Vrbna byl po požáru v roce 1592 přestavěn v renesanční zámek. Nad vchodem do vnitřního zámku pětipatrová hranolová věž s barokní cibulovitou střechou. Ve vnitřním nádvoří renesanční arkády. Zachovány renesanční klenby a barokní štuková výzdoba. Nejcenější a největší je Rytířský sál vyzdobený znaky slezské šlechty.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Zámek Fryštát

Empírový zámek je unikátní historickou stavbou v jinak industriálním prostředí karvinského regionu. Po požáru původní gotické, dřevěné tvrze byl na jejím místě postaven renesanční zámek těšínských vévodů Piastovců. Zámek Fryštát utrpěl dalším požárem a událostmi třicetileté války, neprospělo mu ani časté střídání majitelů zámku. Situace se změnila až po roce 1792, kdy zámek koupil hraběcí rod Larisch-Mönnichů, který jej vlastnil až do roku 1945. V zámeckém areálu se nachází i rozlehlý přírodně krajinářský park založen v roce 1804 dle anglického stylu o rozloze 36 ha.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Zámek Hradec nad Moravicí

Zámek, původně královský přemyslovský hrad, přestavěn renesančně a barokně, upraven empírově. Přístavba novogotického tzv. Červeného zámku spolu se vstupní branou a Bílou věží je z 19. století. V 1. třetině 19. století založen také 60-ti hektarový přírodně-krajinářský park.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Zámek Kravaře

Zámek byl vystavěn na místě původní tvrze pánů z Kravař. V roce 1920 zámek koupil stát a zřídil tu dívčí školu. Po požáru v r. 1937 byl opraven a byla zde zřízena vojenská expozice. Dnes zámek patří městu a slouží jako oddychové centrum.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Zámek Kunín

Náleží k nejcennějším barokním zámkům celé Moravy. Největšího rozkvětu dosáhl na přelomu 18. a 19. stol. za hraběnky Marie Walburgy z Truchsess-Zeilu, která zde vybudovala jeden z nejmodernějších vzdělávacích ústavů tehdejší střední Evropy.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Zámek Linhartovy

Zámek je tvořen čtyřkřídlou, třípodlažní budovou, na půdorysu téměř čtvercového tvaru, bez věže velikosti 38,20 × 37,30 m. V severozápadním nároží vysunutá válcová věž. Dnešní arkádový portikus při dnes hlavním vstupu v severním průčelí zámku nesoucí rozměrnou terasu byl upraven až za Oppersdorfů, stejně jako se změnila funkce vstupu do zahrady v západním průčelí, který byl doplněn balkonem s kovaným klasicistním zábradlím. Na nádvoří jednopatrový arkádový ochoz se zazděnými arkádami.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Zámek Raduň

Středověká tvrz byla v průběhu 16. století za Tvorkovských z Kravař přestavována na renesanční zámek. Časem zchátralý objekt byl na popud Jana Larisch-Mönnicha v letech 1816-1822 celkově upravován; projekt empírové adaptace vypracoval Johann Anton Englisch. V období 1832-1947 drželi panství Blücherové z Wahlstattu, kteří postupně přistavěli úřednický dům, oranžérii, ovčín a patrovou hradební zeď.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Zámek Slezské Rudoltice

Rozsáhlý barokní zámek stojí uprostřed obce Slezské Rudoltice na Bruntálsku. Na místě původní tvrze ze 16. století byl za pánů z Hodic v 1. polovině 18. století vybudován rozsáhlý barokní zámek. Současně byl také založen zámecký park ozdobený mnoha stavbami. Zámek se stal centrem společenského života, byla tady i zámecká kapela a divadlo, zámku se tehdy začalo říkat slezské Versailles.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Židovský hřbitov Krnov

Za dobu existence krnovského židovského hřbitova zde bylo pochováno více než 500 zemřelých příslušníků židovské komunity. První pohřby se uskutečnily pravděpodobně roku 1874.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

ZOO Ostrava

Rozsáhlá ZOO leží v lesoparku v městské části Stromovka. Spatříte tu velké travnaté výběhy jelenů, afrických kopytníků, přírodní výběh šimpanzů, výběh lvů a voliéry dravců. ZOO se zaměřuje na chov vzácných a ohrožených druhů zvířat a jejím nejvzácnějším chovancem je pár lemurů černých /lamur Sclaterův/, které chová jako jediná v ČR.

Kategorie: Zoo a botanické zahrady

Zřícenina Edelštejn

V oblasti českého Slezska hrad s daleko nejmodernějším opevněním. Stavba zaujala protáhlý výběžek Příčného vrchu u Zlatých Hor (697 m n.m.). Staveniště bylo obehnáno příkopem a mohutným valem, na přístupové jižní straně dokonce dvojnásobným. Rozsáhlý areál má 2 části.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Zřícenina hradu Fulštejn

Zřícenina hradu Fulštejn Branná se zbytky okrouhlé věže, brány, mostu, mohutných valů a příkopů. Založen před r. 1249 v místě pravěkého osídlení Herbortem z Fulmu. R. 1476 byl dobyt a poškozen vojsky M. Korvína. Přestavěn v 15.-16. st., pobořen poč. 17. st.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

celkem 49 záznamů na 5 stránkách.

1 2 3 4 5
česky english

Všeobecné obchodní podmínky | Kontaktní údaje | Možnosti zápisu | Kariéra

Copyright © 2007 - 2012 Inform service cz s.r.o., Realizace EKdesign.cz, Redakční systém Merlin CMS