Akvárium Malawi Lednice

Stálá expozice mořských a sladkovodních akvárií je umístěna v bývalých barokních konírnách zámku v Lednici na Moravě. V akváriích mužete spatřit téměř celý vodní svět Afrikou počínaje, Jižní Amerikou a Indonésií konče, a to včetně fauny největších afrických jezer Malawi a Tanganjika a pestrobarevného světa mořských korálových ryb.

Kategorie: Zoo a botanické zahrady

Areál městské hromadné dopravy v Brně

V halách a pod širým nebem na bývalém nádraží místní dráhy v Brně-Líni je umístěna rozsáhlá sbírka vozidel tří kolejových rozchodů a všech trakcí, která dokumentuje nejrůznější technická a provozní řešení od počátku městské dopravy až do současnosti. Součástí expozice je sbírka téměř úplné řady brněnských tramvají, jsou zde vystaveny i tramvaje z různých měst bývalého Československa, autobusy a trolejbusy.

Kategorie: Muzea a technické památky

Augustiniánské opatství s bazilikou na Starém Brně

Na místě dnešního nádvoří se studnou v augustiniánském opatství na Starém Brně byly nalezeny základy nejstarší stavby na území města Brna. Roku 1323 zde královna Eliška Rejčka nechala vystavět chrám Nanebevzetí Panny Marie a založila klášter cisterciaček. Roku 1783 do bývalého kláštera cisterciaček přesídlili augustiniáni-eremité. Díky tradičnímu působení augustiniánů ve školství a jejich otevřenému přístupu bylo opatství centrem duchovního, vědeckého a kulturního života města Brna. Mezi osobnosti, které zde žily, patří zakladatel genetiky opat Gregor Johann Mendel (1822-1884) či hudební skladatel Leoš Janáček.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Baťův kanál

Technická a přírodní památka, vybudovaná v letech 1934 – 1938 na řece Moravě. Baťův kanál každoročně brázdí desítky plavidel, včetně vyhlídkových lodí a menších člunů či hausbótů, které si můžete půjčit v řadě půjčoven. Výlet je možné zpestřit návštěvou zajímavých měst, vinných sklepů a několika hradů a zámků.

Kategorie: Vyhlídková plavba

Benediktinský klášter s kostelem sv. Petra a Pavla

Nejstarší klášter na Moravě oficiálně založil kníže Břetislav kolem roku 1045, ale podle legendy možná vznikl už v době cyrilometodějské mise. rajhrad byl odedávna proslulým střediskem vzdělanosti; z klášterní obrazárny například pocházejí gotické pašijové obrazy Mistra rajhradského oltáře, uchované v galeriích v Praze a Brně. Klášterní areál byl postaven v první polovině 18. století podle projektu známého barokního architekta j. B. Santiniho. V části kláštera sídlí Památník písemnictví na Moravě, expozice Muzea Brněnska.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Blatnice pod Sv. Antonínkem - Pouť ke sv. Antonínu

Kopcovitý výběžek Bílých Karpat - Blatnická hora (350 m.n.m) s poutní kaplí sv. Antonína Paduánského (lidově zvaný Antonínek), řadí se k význačným poutním místům Moravského Slovácka a jeho význam daleko přesahuje hranice regionu. K popularitě v tomto století přispěl malíř Joža Úprka, kterého pro zhotovení proslulých obrazů zachycujících atmosféru blatnických poutí na přelomu století získal vlastenecký farář P. Mořic Růžička. Podle pověstí bylo na Blatnické hoře staroslovanské pohanské obětiště; v době cyrilometodějské mise jedno z působišť věrozvěstů, kteří z posvátné studánky křtili naše slovanské předky.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Botanická zahrada a arboretum MZLU Brno

Přes 5 tisíc taxonů dřevin, 2 tisíce trvalek a skalniček roste na více než 10 hektarech. Areál skleníků skrývá sbírku více než 2 tisíc orchidejí. Zahrada je kromě cenných sbírek (rody Cotoneaster, Iris × barbata, Salix, Saxifraga sect. Porophyllum) také ukázkou originální zahradní architektury. Každým rokem pořádá dvě výstavy: jarní výstavu kosatců Iris a podzimní Barvy podzimu.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Botanická zahrada Masarykovy univerzity Brno

Venkovní sbírky obsahují ukázku Linnéova systému, jediná svého druhu v naší republice (Linnéův systém představuje důležitou etapu ve vývoji systematické botaniky) a ukázky květeny některých geografických celků mírného pásma. Skleníkové sbírky jsou rozděleny na skupiny rostlin tropických, kapradin a cykasů, palem, kaktusů a sukulentů, bromelií a orchidejí.

Kategorie: Zoo a botanické zahrady

Brněnská přehrada

Díky řadě zastávek během plavby si návštěvníci mohou na Brněnské přehradě naplánovat libovolně dlouhou plavbu, a to včetně návštěvy romantického středověkého hradu Veveří, který stojí přímo nad přehradou.

Kategorie: Vyhlídková plavba

hrad Bítov

Hrad na skalním ostrohu nad Vranovskou přehradou kdysi chránil jižní hranici českého státu. Po posledních úpravách během 19. století vzniklo romantické novogotické sídlo, vyzdobené jedinečnou kolekcí iluzivních maleb. Pozornost přitahuje zbrojnice, hradní zoologická zahrada, expozice strašidel a sbírka vycpaných zvířat včetně kolekce padesáti psů nejrůznějších ras, největší svého druhu na světě, zapsaná v Guinessově knize rekordů.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

hrad Špilberk

Původně královský hrad a později sídelní hrad moravských markrabat byl v 17. stol. přestavěn v jednu ze největších moravských pevností. Kasematy v dolní části pevnosti sloužily od r. 1783 jako vězení. Od pol. 19. století sloužil Špilberk jako kasárna, dnes jako muzeum.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

hrad Veveří

Rozsáhlý hrad Veveří stojí na skalnatém ostrohu nad Brněnskou přehradou. Hrad Veveří je jedním z nejmalebnějších a nejrozsáhlejších hradů u nás. Vlastní hrad, oddělený od předhradí hlubokým příkopem s kamenným mostem, se rozkládá kolem dvou nádvoří. Na jihovýchodní straně je nevelké nádvoří s hranolovou věží, což je nejstarší část hradu. Obě nádvoří odděluje patrová budova.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

celkem 104 záznamů na 9 stránkách.

1 2 3 4 5 6
česky english

Všeobecné obchodní podmínky | Kontaktní údaje | Možnosti zápisu | Kariéra

Copyright © 2007 - 2012 Inform service cz s.r.o., Realizace EKdesign.cz, Redakční systém Merlin CMS
sac hermes constance pas cher chine