Hrad Bečov nad Teplou

Smutnému údolí nad obloukem řeky Teplé dominuje starý gotický hrad, v 19. století stavebně propojený s barokním zámkem. Dominantou komplexu je osmiboká nárožní věž s reprezentačními sály a kaple Navštívení Panny Marie z žebrovou klenbou a cyklem fresek z období před rokem 1400; podl podlahou kaple byl v roce 1985 nalezen vzácný románský relikviář sv. Maura.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Hrad Cheb

Jedna z nejstarších a nejvzácnějších památek Čech. Byl založen ve 12. století bavorským rodem Vohburgů, kteří byli tehdejšími majiteli dříve slovanského Chebska. Po r. 1265 byl hrad začleněn do městského opevnění a ztrácel samostatnou strážní úlohu. Po vyplenění francouzskými vojsky hrad postupně chátral až do dnešní podoby.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Hrad Loket

Hrad na vysoké ostrožně v meandru řeky Ohře byl založen na konci 12. století k ochraně obchodní stezky z Prahy do Německa. Expozice jsou věnovány historii hradu a stejnojmenného města, hrdelnímu a útrpnému právu a vyhlášenému místnímu sklu a porcelánu, prohlídkový okruh zahrnuje i historické interiéry, někdejší vězeňské kobky a věž s vyhlídkou.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Hrad Seeberg - Ostroh

Hrad Seeberg byl založen na skalnatém ostrohu, obtékaném slatinným potokem kolem roku 1200. Areál hradu je tvořen dvěma částmi, předním a zadním hradem. Obě části odděluje hluboký příkop s mostem. Interiéry hradu se pyšní rytířským sálem a pro středověké hrady typickou černou kuchyní, ve které nechybí ani dobové vybavení. Zajímavý zážitek nabízí i vstup do sklepních prostor hradu. V prostorách hradu Seeberg najdete i několik poutavých expozic. Výstava karlovarského porcelánu je doplněna národopisnou expozicí severozápadních Čech umístěnou v hradní stodole. Před samotným hradem jsou navíc soustředěny lidové stavby z blízkého okolí.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Hvězdárna Karlovy Vary

První hvězdárna na jihovýchodním okraji Karlových Varů byla na takzvané Josefské vyhlídce na Hůrkách otevřena již v roce 1963. V listopadu roku 1971 vyhořela, obnovena byla až v roce 1977. Hlavním přístrojem ukrytým pod odsuvnou střechou je dalekohled typu newton 250/1500 a dva refraktory 100/1200, resp. 80/880, které doplňuje několik přenosných dalekohledů. Na hvězdárně se konají pozorování Slunce, večerní oblohy, přednášky pro školy, schůzky astronomických kroužků i nejrůznější odborná pozorování. K dispozici je přednáškový sál pro 55 osob doplněný moderní audiovizuální technikou. Hvězdárnu provozuje obecně prospěšná společnost Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary.

Kategorie: Hvězdárny a planetária

Klášter premonstrátů Teplá

Na řece Teplé, v Tepelské vrchovině na západě Čech leží nedaleko Mariánských Lázní město a klášter Teplá. Již na začátku 12. století bylo na tomto místě pravděpodobně slovanské hradiště a od roku 1385 byla osadě Teplá přidělena městská práva. Teplá je ale proslulá především premonstrátským klášterem, který zde v roce 1193 založil český šlechtic Hroznata, aby do něj vzápětí povolal premonstrátské řeholníky z pražského Strahova. Perlou kláštera, založeného kolem roku 1193, je zejména klášterní knihovna se 100 000 svazky, mezi nimiž jsou mnohé vzácné rukopisy a prvotisky. Po Strahovské knihovně se tak jedná o druhou největší klášterní knihovnou České republiky. Prohlídky barokního konventu zahrnují vdle dalších částí konventu také románsko-gotický kostel Zvěstování Páně s pozdně barokní výzdobou a výstavu exponátů z klášterních muzejních sbírek.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Muzeum Jan Becher

Je tomu už 200 let, kdy její receptura spatřila světlo světa, respektive příšeří Becherovy lékárny v domě U tří skřivanů v Karlových Varech. 200 let sladkých i hořkých - jako je ona sama. Zažila mnoho, potkala mnohé… a zůstala stále stejná: jemná i silná, známá i tajemná, vyzrálá i večně mladá. Becherovka. Dnes můžete ochutnat něco z minulosti i současnosti Becherovky v Jan Becher Muzeu.

Kategorie: Muzea a technické památky

Park Boheminium

Park Boheminium Czech mini -  Mariánské Lázně. V prohlídkovém okruhu v překrásném prostředí lesoparku, jsou umístěny modely klenotů české architektury, ale i technických dovedností, zmenšené 25x. Ohromí Vás, jako při pohledu z ptačí perspektivy zámek Červená Lhota, přemyslovský hrad Plzeň, hrad Karlštejn, Minaret Lednice, poutní kostel na Zelené Hoře, Staré Bělidlo s vodním mlýnem, horský hotel s televizním vysílačem Ještěd, letadlo Dakota DC-3 a řada dalších modelů, které v roce 2015 představovaly celkem 65 českých památek. Informační systém u každého modelu nyní obsahuje i vědomostní soutěž. Proto při návštěvě parku miniatur věnujte prohlídce alespoň 2-3 hodiny svého, účelně využitého, volného času.

Kategorie: Návštěvnické centrum

Podzemí Karlovarského Vřídla

Vřídelní kolonáda v centru Karlových Varů, v proskleném pavilonu tryská do výše 12 m hlavní karlovarský pramen Vřídlo. Z balneotechnického hlediska kolonáda slouží jako uzlový bod rozvodů vřídelní vody. Prohlídková trasa, pohled na složitá potrubí, která zásobují 14 lázeňských provozů, regulační vrty a zřídelní sintrové sedimentace na stěnách chodeb. Unikátní prohlídka místa, kde se připravují takzvané karlovarské kamenné růže.

Kategorie: Doly a podzemí

Zámek Kynžvart

Klasicistní zámek sloužil jako letní sídlo kancléře Metternicha. Ve středu nádvoří stojí litinová fontána. V přiléhajícím anglickém parku zhlédneme obelisk císaře Františka I., lesní kapli a Dianin chrámek.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Zřícenina Andělská Hora

Hrad založili asi páni z Rýzmburka někdy před rokem 1390, z významných držitelů v 15. století jmenujme například císaře Zikmunda, rod Šliků a rod knížat z Plavna, protivníků krále Jiřího z Poděbrad, jehož vojsko v roce 1469 po delším obléhání hrad dobylo. V roce 1645 tehdy již málo obývanou Andělskou Horu vydrancovali Švédové a po požáru r. 1718 ponechali Černínové a další majitelé hrad svému osudu. Hradní zřícenina zaujímá vrchol čedičového homole a je pro svou vysokou polohu dominantou celého okolí.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Zřícenina Hartenštejn

Hrad byl pravděpodobně založen v 2. polovině 15. století Jindřichem z Plavy. Byl šlechtickým hradem a zároveň vojenským opěrným bodem. Hrad byl velmi dobře dělostřelecky chráněn. Jako pustý je uváděn od roku 1609.Z hradu zbyly zbytky věží, příkopy s valem, sklepy a zbytky dalších staveb.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty
česky english

Všeobecné obchodní podmínky | Kontaktní údaje | Možnosti zápisu | Kariéra

Copyright © 2007 - 2012 Inform service cz s.r.o., Realizace EKdesign.cz, Redakční systém Merlin CMS
Cheap NFL Jerseys