Akvárium ENVI DŮM Hradec Králové

V ENVI domě objevíte obří akvárium s podvodním tunelem, na tropické lávce v deštném pralese na vlastní kůži zažijete, co obnáší pobyt v tropech, a nakonec se společně s rybami Jižní a Střední Ameriky ocitnete na dně sladkovodní tropické túně. Pro odpočinek mužete zvolit posezení U rejnoka nebo Café Piraňa.

Kategorie: Zoo a botanické zahrady

Akvárium Malawi Lednice

Stálá expozice mořských a sladkovodních akvárií je umístěna v bývalých barokních konírnách zámku v Lednici na Moravě. V akváriích mužete spatřit téměř celý vodní svět Afrikou počínaje, Jižní Amerikou a Indonésií konče, a to včetně fauny největších afrických jezer Malawi a Tanganjika a pestrobarevného světa mořských korálových ryb.

Kategorie: Zoo a botanické zahrady

Akvárium Mořský svět Praha

V moderních akváriích, která dokonale simulují přirozené prostředí mořských tvorů, objevíte na ploše více než tisíc m2 přes sto padesát druhů živočichů. Součástí expozice je suchý průchod 25 metrů dlouhou podmořskou korálovou jeskyní.

Kategorie: Zoo a botanické zahrady

Andělská hora

Andělská hora (dnešní Anenský vrch) byla ode dávna oblíbeným místem nedělního setkávání zejména mládeže z farnosti a jejího okolí. Původní dřevěná poutní kaple na návrší pod Anenským vrchem (861 m n. m.) byla postavena v r. 1696. Pro zvyšující se počet poutníků byl v létech 1767 - 1770 vystavěn velký a důstojný chrám z kamene. Od té doby se stalo toto poutní místo památným místem Slezska.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Arboretum Bílá Lhota

Park v Bílé Lhotě byl založen pravděpodobně kolem roku 1700 při renovaci zdejšího zámečku. Nepodařilo se zjistit původní uspořádání a sortiment dřevin, lze však předpokládat, že tu byly vysázeny jen domácí dřeviny (duby, buky, lípy, smrky). Některé z těchto původních stromů rostou v parku doposud.

Kategorie: Zoo a botanické zahrady

Arboretum Bukovina - Hrubá Skála

Lesní park - arboretum Hrubá Skála, je cennou lesnickou sbírkou 35 druhů cizokrajných dřevin, pocházející převážně ze Severní Ameriky, a dalších druhů dřevin domácích.

Kategorie: Zoo a botanické zahrady

Arboretum Nový Dvůr

Základem arboreta je dnes bohatá sbírka cizokrajných i domácích dřevin, subtropických a tropických rostlin a dalších zástupců vegetace všech kontinentů. Z počtu necelých 400 druhů, odrůd a forem dřevin na ploše 1,5 ha původní sbírky zámeckého parku převzali dendrologové a zahradníci v roce 1958 do správy necelou polovinu tohoto druhového bohatství, které se dochovalo.

Kategorie: Zoo a botanické zahrady

Arboretum Sofronka

Celosvětová sbírka borovic, která se stala jednou z největších na euroasijském kontinentu provozuje výzkumné pracoviště VÚLHM.

Kategorie: Zoo a botanické zahrady

Archeologický skanzen Modrá

Skanzen stojí v místě původního velkomoravského osídlení, několik kilometrů od Uherského Hradiště. Jednotlivé stavby, představující ideální podobu slovanského opevněného sídliště z 9. století, vznikly na podkladě konkrétních nálezů. Najdete tu například opevnění se vstupní branou a strážními věžemi, hospodářský areál, reprezentační sídlo dávného velkomoravského velmože i kostel, repliku někdejšího chrámu sv. Jana v Modré. Okruh skanzenem uzavírá řemeslnický areál a informační centrum s bohatou nabídkou tradičních výrobků.

Kategorie: Skanzeny a lidové stavby

Areál městské hromadné dopravy v Brně

V halách a pod širým nebem na bývalém nádraží místní dráhy v Brně-Líni je umístěna rozsáhlá sbírka vozidel tří kolejových rozchodů a všech trakcí, která dokumentuje nejrůznější technická a provozní řešení od počátku městské dopravy až do současnosti. Součástí expozice je sbírka téměř úplné řady brněnských tramvají, jsou zde vystaveny i tramvaje z různých měst bývalého Československa, autobusy a trolejbusy.

Kategorie: Muzea a technické památky

Augustiniánské opatství s bazilikou na Starém Brně

Na místě dnešního nádvoří se studnou v augustiniánském opatství na Starém Brně byly nalezeny základy nejstarší stavby na území města Brna. Roku 1323 zde královna Eliška Rejčka nechala vystavět chrám Nanebevzetí Panny Marie a založila klášter cisterciaček. Roku 1783 do bývalého kláštera cisterciaček přesídlili augustiniáni-eremité. Díky tradičnímu působení augustiniánů ve školství a jejich otevřenému přístupu bylo opatství centrem duchovního, vědeckého a kulturního života města Brna. Mezi osobnosti, které zde žily, patří zakladatel genetiky opat Gregor Johann Mendel (1822-1884) či hudební skladatel Leoš Janáček.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Baťův kanál

Technická a přírodní památka, vybudovaná v letech 1934 – 1938 na řece Moravě. Baťův kanál každoročně brázdí desítky plavidel, včetně vyhlídkových lodí a menších člunů či hausbótů, které si můžete půjčit v řadě půjčoven. Výlet je možné zpestřit návštěvou zajímavých měst, vinných sklepů a několika hradů a zámků.

Kategorie: Vyhlídková plavba

celkem 648 záznamů na 54 stránkách.

1 2 3 4 5 6
česky english

Všeobecné obchodní podmínky | Kontaktní údaje | Možnosti zápisu | Kariéra

Copyright © 2007 - 2012 Inform service cz s.r.o., Realizace EKdesign.cz, Redakční systém Merlin CMS
Cheap NFL Jerseys