Zřícenina Potštejn

Hrad založil před rokem 1287 Procek z rodu Drslaviců. Mikuláš z Potštejna, zmiňovaný v roce 1312, patřil k největším odpůrcům krále Jana Lucemburského a později jeho syna Karla.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Zřícenina Přimda

Současná dopravní tepna je následovníkem starobylé obchodní cesty a tak je zcela přirozené, že na její ochranu zde vznikl pevný kamenný hrad. Nebyl však založen panujícím českým knížetem, ale "nějakými Němci" (citát z Kosmovy kroniky).

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Zřícenina Radyně

Královský hrad Radyně byl postaven ve 14. stol. za vlády českého krále a císaře Římské říše Karla IV. V českém prostředí se původní jméno Karlskröne neujalo, a tak po smrti Karla IV. byl hrad nazýván Radyní podle jména kopce a buližníkové skály, na níž byl hrad vybudován.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Zřícenina Rotštejn

Devět kilometrů severovýchodně od Turnova, směrem ke strážní hoře Kozákovu, až na samém okraji přírodní rezervace Klokočské skály, leží romantická zřícenina hradu Rotštejn. Částečně zděná a částečně vtesaná do bloku čtyř pískovcových skal.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

zřícenina Šelmberk

Hrad je poprvé doložen roku 1318 a následujících asi 70 let byl v držení pánů ze Šelmberka, jejichž předek a současně první člen rodu asi hrad vystavěl.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Zřícenina Sloup

Náhorní plošina, měřící v delší ose asi 90 metrů předurčovala svou polohou na mohutném osamoceném bloku vysokého přes třicet metrů ideální podmínky pro založení téměř nedobytného sídla. Středověký hrad, založil někdy kolem roku 1300 mocný rod Ronovců.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Zřícenina Švamberk

Švamberk byl založen někdy kolem roku 1300. Nyní používané jméno získal podle svých hlavních majitelů, pánů ze Švamberka.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Zřícenina Valečov

V době husitské sloužil jako bezpečné zimoviště husitských polních vojsk. Množství hradních interiérů, často vytesaných v pískovcové skále, bylo k tomuto účelu velmi příhodné. V roce 1439 se hradu náhlým přepadem zmocnil Jindřich z Vartemberka a zajetím jeho majitelů si hrad přivlastnil (asi na pět let).

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

zřícenina Vítkův Kámen

Tento hrad, založený Vítkem z Krumlova ve 13. století, plnil převážně jen úlohu správního střediska na okraji rozlehlého rožmberského panství a mezi významnější hrady se zařadil až v prvních letech třicetileté války.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Zřícenina Vlčtejn

Počátky hradu nejsou jasné, protože se jménem Vlčtejn se setkáváme již k roku 1284, ale dnešní hrad pochází pravděpodobně z konce první poloviny 14. století, kdy se zde jako stavebníci opět projevili aktivní Rožmberkové.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Zřícenina Zbořený Kostelec

Kostelec založil asi některý z českých králů, snad Václav II., ale poprvé je zmiňovám roku 1342 jako zástava Oldřicha Medka z Valdeka. Mezi nejvýznamnější obyvatele hradu patří v době Václava IV. Jan Sádlo ze Smilkova, nejvyšší lovčí království Českého. V období po roce 1440, kdy v Čechách chyběla královská autorita, se stal Kostelec na jistou dobu základnou loupežného Kuneše z Dubé a tak byl dvakrát obléhán a v roce 1450 dobyt.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Zřícenina Zvířetice

Zříceniny hradu nad pravým břehem Jizery, asi 6 kilometrů jihozápadně od Mnichova Hradiště. Nejstarší část vznikla v období 1318, kdy je v souvislosti s ním uváděn Zdislav, pocházející z mocného rodu Markvarticů. Je to téměř jistě stavebník hradu; jeho synové se již psali "ze Zvířetic". Členové rodu pak vlastnili Zvířetice až do roku 1504.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

celkem 648 záznamů na 54 stránkách.

49 50 51 52 53 54
česky english

Všeobecné obchodní podmínky | Kontaktní údaje | Možnosti zápisu | Kariéra

Copyright © 2007 - 2012 Inform service cz s.r.o., Realizace EKdesign.cz, Redakční systém Merlin CMS