Benediktínské opatství v Broumově

Benediktinské probošství bylo založeno v prbní polovině 14. století. Dnešní podoba je výsledkem vrcholně barokní přestavby podle projektu K. I. Dientzenhofera. Ten je také autorem návrhů výzdoby vnitřních prostor - prelatury, refektáře a knihovny, na níž se podíleli vynikající umělci pražského baroka. Veřejnosti jsou přístupné historické interiéry, knihovna, refektář, klášterní kostel sv. Vojtěcha s obrazy V. V. Reinera a vidět můžete i unikátní otisk turínského plátna s obrysem Kristova těla.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Benediktinský klášter s kostelem sv. Petra a Pavla

Nejstarší klášter na Moravě oficiálně založil kníže Břetislav kolem roku 1045, ale podle legendy možná vznikl už v době cyrilometodějské mise. rajhrad byl odedávna proslulým střediskem vzdělanosti; z klášterní obrazárny například pocházejí gotické pašijové obrazy Mistra rajhradského oltáře, uchované v galeriích v Praze a Brně. Klášterní areál byl postaven v první polovině 18. století podle projektu známého barokního architekta j. B. Santiniho. V části kláštera sídlí Památník písemnictví na Moravě, expozice Muzea Brněnska.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Betlémská kaple

Kaple založená koncem 14. století, v letech 1402-1412 působiště Mistra Jana Husa. V roce 1786 na příkaz císaře Josefa II. zbořena, dnešní stavba z let 1948-1954 podle nákresů původní kaple. Promoční aula Českého vysokého učení technického v Praze, v prvním patře přilehlého domu světnička J. Husa a stálá expozice

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Blatnice pod Sv. Antonínkem - Pouť ke sv. Antonínu

Kopcovitý výběžek Bílých Karpat - Blatnická hora (350 m.n.m) s poutní kaplí sv. Antonína Paduánského (lidově zvaný Antonínek), řadí se k význačným poutním místům Moravského Slovácka a jeho význam daleko přesahuje hranice regionu. K popularitě v tomto století přispěl malíř Joža Úprka, kterého pro zhotovení proslulých obrazů zachycujících atmosféru blatnických poutí na přelomu století získal vlastenecký farář P. Mořic Růžička. Podle pověstí bylo na Blatnické hoře staroslovanské pohanské obětiště; v době cyrilometodějské mise jedno z působišť věrozvěstů, kteří z posvátné studánky křtili naše slovanské předky.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Bludiště na Petříně

Vstup do bludiště je tvořen napodobeninou středověké brány s padajícím mostem. Erby v průčelí objektu připomínají dobu Československého státu. Prohlídkový okruh vede návštěvníka zrcadlovým bludištěm k diorámatu a posléze ještě do prostoru s křivými zrcadly. V poslední místnosti bývají příležitostné výstavy dětských kreseb.

Kategorie: Muzea a technické památky

Botanická zahrada a arboretum MZLU Brno

Přes 5 tisíc taxonů dřevin, 2 tisíce trvalek a skalniček roste na více než 10 hektarech. Areál skleníků skrývá sbírku více než 2 tisíc orchidejí. Zahrada je kromě cenných sbírek (rody Cotoneaster, Iris × barbata, Salix, Saxifraga sect. Porophyllum) také ukázkou originální zahradní architektury. Každým rokem pořádá dvě výstavy: jarní výstavu kosatců Iris a podzimní Barvy podzimu.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Botanická zahrada a rozárium Olomouc

První botanická zahrada v olomouckých parcích byla založena už v roce 1902, a to na území Smetanových sadů (dnes Botanická zahrada Univerzity Palackého). Sbírky obsahují jehličnaté a listnaté dřeviny, cca 1000 druhů a odrůd tulipánů, sbírku kosatců, pivoněk a jiřinek, rozárium a skleníkové sbírky (palmy, sukulenty, orchideje aj.)

Kategorie: Zoo a botanické zahrady

Botanická zahrada Karviná

Ukázky jezírek, vodopádů, skalek, suchých zídek, čínská zahrada.

Kategorie: Zoo a botanické zahrady

Botanická zahrada léčivých rostlin Hradec Králové

Botanická zahrada léčivých rostlin je účelovým zařízením farmaceutické fakulty, která zabezpečuje pěstování léčivých rostlin pro pedagogické a výzkumné účely. Zabývá se i sběrem semen léčivých rostlin pro mezinárodní výměnu semen.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Botanická zahrada Liberec

Pozoruhodnostmi se stal největší leknín světa (viktorie královská), který zde přes léto pravidelně rozkvétá od roku 1956, početné sbírky orchidejí a kaktusů, rozsáhlé alpinum, téměř tři století staré kamélie, expozice sladkovodních a později i mořských akvárií, prvních v republice. V poslední době byly unikátní sbírky rozšířeny o světově uznávanou kolekci masožravých rostlin.

Kategorie: Zoo a botanické zahrady

Botanická zahrada Masarykovy univerzity Brno

Venkovní sbírky obsahují ukázku Linnéova systému, jediná svého druhu v naší republice (Linnéův systém představuje důležitou etapu ve vývoji systematické botaniky) a ukázky květeny některých geografických celků mírného pásma. Skleníkové sbírky jsou rozděleny na skupiny rostlin tropických, kapradin a cykasů, palem, kaktusů a sukulentů, bromelií a orchidejí.

Kategorie: Zoo a botanické zahrady

Botanická zahrada Plzeň

Botanická zahrada je v arboretu zastoupena asi 1 000 druhů, poddruhů a kultivarů dřevin. Perlou zahrady je bezesporu botanický skleník se svými ojedinělými sbírkami sukulentních rostlin.

Kategorie: Zoo a botanické zahrady

celkem 648 záznamů na 54 stránkách.

1 2 3 4 5 6 7
česky english

Všeobecné obchodní podmínky | Kontaktní údaje | Možnosti zápisu | Kariéra

Copyright © 2007 - 2012 Inform service cz s.r.o., Realizace EKdesign.cz, Redakční systém Merlin CMS
sac hermes constance pas cher chine