Chrám Navštívení Panny Marie a premonstrátský kláš

Jedno z nejznámějších a nejnavštěvovanějších potních míst České republiky, zdaleka viditelné z širokých rovin hané, vybudovali premonstráti z kláštera na Hradisku. Chrám Navštívení Panny Marie, kolem něhož později vznikl celý poutní areál, má nezvyklou orientaci. Jeho průčelí je pootočeno k mateřskému klášteru, takže kněz, který od oltáře žehnal věřícím, díky tomu prý při otevřených dveřích žehnal i klášteru. Křížová cesta se stromořadím, která oba objekty spojuje, je příkladem působivé barokní krajinné expozice. Po roce 1989 se sem vrátili premonstráti a navrátili místu jeho poutní význam.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Chrám sv. Bartoloměje Kolín

Kostel sv. Bartoloměje z 2. poloviny 13. století vyniká především chórem stavěným významným architektem Petrem Parléřem. Při kostele je zvonice a barokní kostnice. Kostel prošel ve 20. století velkou rekonstrukcí.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Chrám sv. Mikuláše

Vrcholné dílo pražského baroka podle projektu K. I. Dienzenhofera. Hlavní lustr ve tvaru carské koruny, dar cara Mikuláše II., vyroben roku 1880 ve sklárnách v Harrachově. Koncerty umělců a souborů z celého světa.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Chýnovská jeskyně

Jeskyně poblíž Tábora byla objevena roku 1863 při práci v lomu a už v roce 1868 se stala první turisticky zpřístupněnou jeskyní na území České republiky. Jeskynní systém vznikl v pestrém souvrství, kde bílé, žluté a hnědé mramory střídají tmavé vrstvy amfibolitů.

Kategorie: Jeskyně

Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě

Cisterciácký klášter, který roku 1259 založil Petr Vok z Rožmberka, patří k nejkrásnějším a také nejlépe zachovaným klášterům České republiky; areál se dochoval téměř v původním stavu. Klášter je od roku 1991 opět majetkem řádu cisterciáků, v rámci prohlídek je přístupný klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie s gotickým a barokním inventářem, kapitulní síň, obrazárna s kolekcí cenných gotických uměleckých děl a klášterní knihovna, která obsahuje zhruba 70 000 svazků a představuje třetí největší knihovnu v České republice.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Clam-Gallasův palác

Jeden z nejkrásnějších pražských barokních paláců, vynikající sochařská výzdoba průčelí, dva impozantní portály se sochami M. B. Brauna. Reprezentační sály, výstavy, koncerty, vědecké konference, společenské akce.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Cvilín - Pouť k Panně Marii Sedmibolestné

Dávná historie poutního místa je opředena pověstmi sahající až do doby vlády Přemysla Otakara II. (1253-1278), kdy zde měla být uctívána soška (obraz?) Sedmibolestné Panny Marie. V první polovině 13. stol. je do našich zemí uveden františkánský řád minoritů, který v r. 1273 přichází i do Krnova, do jehož historie se nesmazatelně zapsal. Zakladatelem poutního místa Cvilín je člen minoritského řádu P. Kornelius Ottweiler, který inicioval zřízení dřevěné kaple sv. Kříže a Bolestné Panny Marie v r. 1684. Obraz Piety na dřevě, který je dodnes v chrámu uctíván, namaloval krnovský měštan Bedřich Tauber.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Dělostřelecká tvrz Bouda

Tvrz Bouda byla součástí československého pevnostního systému, budovaného v letech 1935-1938 podél hranic s Německem a představuje největší muzeum československého opevnění. Její hlavní zbraní byla dělostřelecká otočná věž Horymír, do sestavy dále patří tři pěchotní sruby a vchodový objekt, vesměs spojené rozsáhlým systémem podzemních chodeb, Prohlídková trasa, provázená zasvěceným výkladem, vede přes jednotlivé objekty a seznamuje návštěvníky s historií výstavby tvrze v kontextu doby.

Kategorie: Muzea a technické památky

Dělostřelecká tvrz Dobrošov

Nejznámější tvrz soustavy československého pohraničního opevnění z let 1935-1938 leží v kopci nad stejnojmennou vsí a je jednou z expozic muzea v nedalekém Náchodě. Prohlídková trasa vede z dělostřeleckého srubu Zelený, jednoho ze dvou přístupných objektů tohoto typu u nás, přes muniční sklad na křižovatku s chodbou hlavní galerie, kasárenskými sály, ošetřovnou a končí na srubu Můstek. Zpřístupněno je asi 400 metrů podzemních chodeb a sálů. Kromě toho si můžete prohlédnout stálou expozici, věnovanou československé armádě první republiky.

Kategorie: Muzea a technické památky

Dělostřelecká tvrz Hanička

Pevnost hanička, součást československého pevnostního systému vybudovaná v letech 1936-1938, se skládá ze šesti bojových objektů, propojených stovkami metrů podzemních chodeb a sálů. V roce 1975 pevnost zabralo ministerstvo vnitra a Hanička se začala pozvolna měnit v moderní velitelské stanoviště a novodobý protiatomový kryt. Práce nebyly nikdy dokončeny; teprve v polovině devadesátých let byla tvrz opět zpřístupněna veřejnosti coby zajímavá ukázka, jak mělo vypadat zázemí moderní pevnosti.

Kategorie: Muzea a technické památky

Denní i noční vyhlídková plavba Českým Krumlovem

Denní i noční vyhlídková plavba Českým Krumlovem na raftu se zkušeným průvodcem, Vás zavede k počátkům historie českého státu. V klidných částech plavby přiblíží její důležité momenty do roku 1620. Za příznivého počasí sjedete všechny jezy až k místnímu pivovaru. Za bezpečnost plavby vždy zodpovídá instruktor.

Kategorie: Vyhlídková plavba

Dívčí hrad

Opevněné sídlo (hrad Maidelberg) vystavěli leníci olomouckého biskupa Bruna a připomíná se již roku 1267. Stál na místě nynějšího zámku, na mírném návrší nad říčkou Osoblahou. Podobně jako mnohá jiná hradní sídla byl za česko-uherských válek také Dívčí hrad, na němž byla posádka Jiřího z Poděbrad, v r. 1474 obležen vojsky Matyáše Korvína a po krátké době dobyt a pobořen. V r. 1571 byl hrad ještě pustý, avšak hned v následujících letech byla zahájena jeho přestavba na zámek, neboť již v r. 1580 bylo panské sídlo obydleno. Stavbu zřejmě započal po roce 1573 Hynek Bruntálský z Vrbna, ale hlavní stavební práce probíhaly v 1. 1591-1593. Tehdy získal zámek jednotný renesanční ráz a ani pozdější úpravy, zvláště v 19. století, nezměnily jeho stavební a funkční podstatu, ale navazují organicky na původní stavbu.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

celkem 648 záznamů na 54 stránkách.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
česky english

Všeobecné obchodní podmínky | Kontaktní údaje | Možnosti zápisu | Kariéra

Copyright © 2007 - 2012 Inform service cz s.r.o., Realizace EKdesign.cz, Redakční systém Merlin CMS
sac hermes constance pas cher chine