Hrad Helfštýn

Původní nevelký hrádek loupeživého rytíře Friduše z Linavy z počátku 14. stol. získali páni z Kravař, kteří přistavěli nové podhradí a posílili opevnění. Helfštýn byl několikrát marně obléhán Dány a Švédy. Přesto bylo roku 1656 rozhodnuto o jeho zboření. V 18. stol. je hrad definitivně opuštěn. Dnes je po částech rekonstruován.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Hrad Houska

Hrad založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí. Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny. Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště /konec 9. století/, které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého syna Houseka.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Hrad Kámen

Hrad byl vystavěn na žulové skále ve 14. století. V 17. století jej Malovci přestavěli na barokní zámek. V zámku se dnes nachází expozice vývoje motocyklů a jednostopých vozidel.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Hrad Karlštejn

Nejnavštěvovanější hrad České republiky nechal vybudovat Karel IV. v polovině 14. století k zabezpečení říšských korunovačních klenotů a sbírky svatých ostatků. Dominantou hradu je 60 m vysoká Velká věž s kaplí sv. Kříže, jejíž zdi a strop jsou vykládány polodrahokamy a zdobí je kolekce 130 deskových gotických obrazů Mistra Theodorika. Dva prohlídkové okruhy zahrnují kromě kaple historické interiéry Císařského paláce s hodovní síní, audienční síní a ložnicí krále, hradní pokladnici a klenotnici, kostel Panny Marie, kapli sv. Kateřiny, lapidárium a obrazárnu.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Hrad Kašperk

Hrad byl založen v r. 1356 Karlem IV. jako správní středisko pohraničí a na obranu Zlaté stezky. Byl však mnohokrát dáván do zástavy, až v r. 1617 jej ve špatném stavu zakoupilo město Kašperské Hory. Až od r. 1968 byl hrad postupně rekonstruován. Hradní věž slouží jako rozhledna. Kašperk je nejvýše položeným královským hradem v Čechách.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Hrad Kokořín

Romantický hrad v krásném prostředí pískovcových skal nechal vybudovat v první polovině 14. století pražský purkrabí Hynek Berka z Dubé. Obydlen byl do poloviny 15. století, pak pomalu ztrácel na významu a pustl, až z něj v 19. stol. zbyla pouze zřícenina, oblíbená zejména malíři a básníky v čele s Karlem Hynkem Máchou. Chátrání ukončila romantizující přestavba, kterou nechali v letech 1911-1918 provést Jan a Václav Špačkovi. Prohlídka zavede návštěvníky do hradních paláců, erbovního a rytířského sálu, na hradby i do věže s krásným rozhledem po okolí.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Hrad Kost

Jeden z nejzachovalejších gotických hradů v Čechách vystavěný Benešem z Vartemberka. Další dostavby proběhly ve 14. a 16. století. V předhradí byly postaveny hospodářské budovy s pivovarem. Po třicetileté válce hrad chátral a byl využíván jako sýpka. Ve 20. století byl rekonstruován. Dnes je v majetku rodu Kinských dal Borgo.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Hrad Křivoklát

Jeden z nejstařších českých královských hradů, stojící na vysokém ostrohu nad Rakovnickým potokem, získal dnešní podobu na přelomu 19. a 20. století, kdy byl přestavěn v romantizujícím novogotickém stylu. Expozice kombinuje historické interiéry s muzejními a galerijními exponáty, prohlídková trasa zahrnuje kapli, rytířský a královský sál, galerii, knihovnu, muzeum, vězení s hladomornou, hradební ochozy a expozici lovectví ve velké věži.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Hrad Kunětická Hora

Hrad z husitského období stojí nedaleko Pardubic. Během třicetileté války byl vypálen a chátral až do 20. století, kdy proběhly velké opravy.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

hrad Landštejn

Mohutná pomezní pevnost, která kdysi střežila neklidné česko-rakouské hranice a zemskou stezku do Vitorazska, je od románských obranných věží až po barokní dělostřelecké bašty jednou z nejzachovalejších ukázek středověkého fortifikačního systému. Ve vstupní bráně je instalována výstava nejzajímavějších archeologických nálezů, z vrcholku hlavní obranné věže se otvírá působivý výhled na okolní krajinu.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Hrad Ledeč nad Sázavou

Od založení ve 13. století vlastnili hrad po 300 let Ledečtí z Říčan. Velkými úpravami prošel hrad po požáru v r. 1879. Součástí expozice je muzeum řemesel, sbírka zbraní a mincí.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Hrad Lipnice nad Sázavou

Dnes spíše mluvíme o zřícenině hradu ze 13. století. Za vlastnictví Čeňka z Vartemberka zde byli svěceni kněží podobojí. V současné době je plně rekonstruován. V podhradí stojí dům J. Haška, autora knihy "Osudy dobrého vojáka Švejka."

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

celkem 648 záznamů na 54 stránkách.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
česky english

Všeobecné obchodní podmínky | Kontaktní údaje | Možnosti zápisu | Kariéra

Copyright © 2007 - 2012 Inform service cz s.r.o., Realizace EKdesign.cz, Redakční systém Merlin CMS
Cheap NFL Jerseys