Botanická zahrada Praha

Zahrada celkem obhospodařuje 52 ha plochy. Z uvedené rozlohy zabírají asi 1,5 hektaru novější expozice Japonské zahrady a Turecka a Středomoří. Největším lákadlem v poslední době je nový tropický skleník Fatamorgána, který svou rozlohou a počtem rostlin nemá v naší zemi konkurenci.

Kategorie: Zoo a botanické zahrady

Botanická zahrada Tábor

Botanická zahrada se skládá z několika částí. Nejvýznamnější částí botanické zahrady byl hospodářský systém, který se nachází v horní části botanické zahrady. Členění rostlin zde neodpovídá klasickému třídění podle čeledí, ale podle hospodářského významu. Největší část botanické zahrady zaujímá arboretum. Zde jsou zastoupeny keře a stromy jak domácí, tak i introdukované.

Kategorie: Zoo a botanické zahrady

Botanická zahrada Univerzity Karlovy Praha

Rozloha cca 3,6 ha, ve sbírkách přes 10000 druhů a odrůd.

Kategorie: Zoo a botanické zahrady

Bozkovské dolomitové jeskyně

Jediné zpřístupněné jeskyně na severu Čech jsou zároveň jediné tuzemské jeskyně vytvořené ve vápnitých a křemitých dolomitech a skrývá se v nich největší podzemní jezero České republiky.

Kategorie: Jeskyně

Břevnovský klášter

První mužský klášter v Čechách založili Boleslav II. a sv. Vojtěch v roce 993. Po celý středověk si zachoval úlohu významného centra náboženství a kulturního života. Klášterní budovy vznikly v období vrcholného baroka, kostel sv. Markéty se zachovalou románskou kryptou je dílem architekta Kryštofa Dientzenhofera. Vysoce hodnotné jsou hlavně oltářní obrazy vynikajícího českého barokního malíře Petra Brandla.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Brněnská přehrada

Díky řadě zastávek během plavby si návštěvníci mohou na Brněnské přehradě naplánovat libovolně dlouhou plavbu, a to včetně návštěvy romantického středověkého hradu Veveří, který stojí přímo nad přehradou.

Kategorie: Vyhlídková plavba

Buškův hamr u Trhových Svin

Funkční, vodou poháněná kovárna z 18. století se včetně obytných a hospodářských budov dochovala téměř v původní podobě. Technická část hamru zahrnuje buchar, výhně s dmychadly a brus. Veškeré zařízení pohání tři mohutná dřevěná vodní kola, umístěná pod náhonem s přepadovou vodní kaskádou. Uvnitř si můžete prohlédnout pestrý sortiment nářadí, které se na Buškově hamru kdysi vyrábělo.

Kategorie: Skanzeny a lidové stavby

České muzeum hudby

Muzeum se nachází v bývalém barokním kostele sv. Máří magdalény na Malé Straně. V mohutné dvoraně kdysi zněly údajně jedny z největších pražských varhan sklonku 17. století. Základem expozice je bohatá sbírka hudebních nástrojů, návštěvníci mohou obdivovat jejich půvab i zvuk. Klenotem muzejních sbírek jsou smyčcové nástroje slavných houslařů italské a francouzské školy.

Kategorie: Muzea a technické památky

Chodovská vodní tvrz

Vzácná gotická vodní tvrz s centrální kruhovou dispozicí a vnitřním nádvořím, jedna z mála ukázek tohoto druhu architektury v hlavním městě. Kulturní dům, koncerty a divadelní představení, galerie, hudební sál, kavárna a restaurace. V okolí tvrze park.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Chodský hrad - muzeum Domažlice

Původní hrad ze 13. století byl správním střediskem Chodska. Požár v 16. století jej hodně poničil a zůstal dlouho opuštěný. V 18. století byl přestavěn na solnici, od r. 1841 zde sídlily správní úřady. V současné době zde najdeme expozice muzea.

Kategorie: Muzea a technické památky

Cholina - Pouť k Panně Marii Cholinské

Kdy byla v Cholině zřízena fara nelze zjistit, v roce 1320 byla v držení otců premonstrátského kláštera na Hradisku u Olomouce. Původně gotický chrám zasvěcený sv. Anně sestával z oddělené české a německé části. Renesančně přestavěn v r. 1605, v době třicetileté války zpustošen švédskými vojsky (r. 1643), v r. 1661 skromně opraven. Do dnešní vznosné novogotické podoby se štíhlou věží uveden v druhé polovině minulého stol., znovu vysvěcen 1867.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

Chotkovy sady

Nejstarší veřejně přístupný pražský park v serpentinách Chotkovy silnice na východním okraji Pražského hradu, monumentální pomník Julia Zeyera, českého básníka, prozaika a dramatika. Lávka do Letenských sadů ke Kramářově vile.

Kategorie: Zámky, hrady a církevní objekty

celkem 648 záznamů na 54 stránkách.

1 2 3 4 5 6 7 8
česky english

Všeobecné obchodní podmínky | Kontaktní údaje | Možnosti zápisu | Kariéra

Copyright © 2007 - 2012 Inform service cz s.r.o., Realizace EKdesign.cz, Redakční systém Merlin CMS
sac hermes constance pas cher chine